bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Hỗ trợ >Hóa đơn điện tử > Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử

Hướng dẫn tra cứu, tải hóa đơn điện tử do công ty Bitware phát hành

B1. Mở trình duyệt web vào địa chỉ tải hóa đơn

Quý khách có thể dùng trình duyệt web bất kỳ trên điện thoại vào địa chỉ của công ty: www.bitware.vn

Click vào dòng "Tra cứu hóa đơn điện tử" ở góc dưới bên phải màn hình:

Bước 1  

Trình duyệt web sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin:

Bước 2  

B2. Nhập thông tin và tải về hóa đơn

Để tải về hóa đơn, Quý khách cần có địa chỉ email đã đăng ký nhận hóa đơn, số hóa đơn do công ty Bitware phát hành cho quý khách. Nếu không có các thông tin này, quý khách có thể gọi về bộ phận kế toán công ty : (024) 32115319 để được hỗ trợ

Điền các thông tin vào màn hình mở ra ở cuối bước 1

Nhấn nút Tìm hóa đơn để nhận được kết quả và tải lại hóa đơn.

Kết thúc

 

Share Print