bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Phần mềm kế toán Bit Accounting in hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP

Kể từ ngày 01/01/2011, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Bộ tài chính cho phép các doanh nghiệp tự in hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác quản lý, lập hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP, Công ty phần mềm Bitware đã ra mắt bản nâng cấp sản phẩm phần mềm kế toán Bit Accounting với nhiều tính năng quản lý, lập, in hóa đơn chuyên nghiệp:

Kiểm soát hoàn toàn quá trình lập, in hóa đơn

Cho phép người dùng có thể tự thiết kế, hiệu chỉnh mẫu in

Giải quyết vấn đề kiểm soát hóa đơn giả. Làm thế nào để biết được hóa đơn tự in của doanh nghiệp là thật hay giả ? Chống làm giả hóa đơn như thế nào ?

Phần mềm kế toán Bit Accounting cung cấp hai phương pháp có thể sử dụng dùng đồng thời khi in hóa đơn :

Đối với trường hợp dùng hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán BIT Accounting cho phép xuất báo cáo ra các file có định dạng thông dụng hiện nay: PDF , Excel... 

Sau đó doanh nghiệp sử dụng chương trình cấp chữ ký số để “ký” lên tệp (file) hóa đơn và gửi cho khách hàng qua email.

 

Share Print