bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm bán hàng BIT.POS 

Phần mềm bán hàng (Point Of Sale)

Phần mềm bán hàng Bit Point of Sale được thiết kế dành cho các cửa hàng, siêu thị, các doanh nghiệp bán lẻ. Phần mềm bán hàng sẽ làm đơn giản hóa và giúp tăng cường hoạt động bán hàng của bạn. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Bit Point of Sale nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả kinh doanh.

Các tính năng của phần mềm

Các mô hình được áp dụng

Phần mềm quản lý bán hàng Bit Point of Sale được thiết kế phù hợp với các mô hình kinh doanh sau:

Share Print