bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm bán hàng BIT.POS> Download

Tải về phần mềm bán hàng Bit.POS

Download bộ cài đặt phần mềm quản lý bán hàng Bit.POS . Download 4 file dưới đây vào cùng 1 thư mục, rồi giải nén file setup.part1.rar bằng phần mềm winrar (http://www.rarlab.com/download.htm).

 

Tên tệp Kích thước Ngày cập nhật Ghi chú
setup.part1.rar 9766KB  10-10-2012  Bộ cài phần mềm quản lý bán hàng p.1
setup.part2.rar 9766KB  10-10-2012  Bộ cài phần mềm quản lý bán hàng p.2
setup.part3.rar 9766KB 10-10-2012  Bộ cài phần mềm quản lý bán hàng p.3
setup.part4.rar 5966KB 10-10-2012  Bộ cài phần mềm quản lý bán hàng p.4

 

 

 

 

Share Print