bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Dịch vụ > Oracle Database

Dịch vụ Oracle DBA

Với đội ngũ chuyên gia tốt nhất, nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Oracle DBA và được công nhận bằng hệ thống chứng chỉ quốc tế của Oracle (OCA,OCP, RAC, Turning, Optimization..),  Chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại những dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng trong công tác triển khai dự án, vận hành thành công hệ thống Database Oracle.

Dịch vụ cài đặt và cấu hình CSDL Oracle

Đối với các hệ thống thông tin lớn, xử lý khối lượng giao dịch với hàng triệu bản ghi, việc cài đặt, cấu hình, thiết kế và đánh giá hoạt động của Cơ sở dữ liệu hệ thống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của hệ thống sau này.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

Backup & Restore CSDL Oracle, SQL

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Backup và Restore hệ thống khi xảy ra sự cố, cơ chế backup & Restore sẽ được thực hiện theo nhiều phương án khác nhau như:

Hỗ trợ và xử lý sự cố Oracle & SQL Database

Tối ưu hóa CSDL Oracle, SQL (Turning & Optimize Database)

Các hệ thống CNTT sau một thời gian vận hành có thể sẽ gặp các vấn đề về hiệu suất và tốc độ làm việc do sự gia tăng không ngừng của lượng thông tin, dữ liệu - ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác sản xuất kinh doanh tại tổ chức.

Dịch vụ tối ưu hóa CSDL sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư đối với các hệ thống CNTT thông qua tinh chỉnh và làm tăng tốc độ xử lý của hệ thống gấp nhiều lần:

Kiểm tra, đánh giá CSDL Oracle, SQL

Share Print