bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Giới thiệu > Thế mạnh

Thế mạnh của Công ty

Đội ngũ nhân viên

Công ty Bitware có đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nắm vững các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, với 100% có trình độ đại học, 30% có các bằng cấp và chứng chỉ quốc tế của các hãng công nghệ lớn như : Microsoft (MCP, MCSD), Oracle (OCP,OCA). 

Công nghệ

Chúng tôi nắm vững và ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến:

Hệ điều hành Windows NT/2000/2003/2008,
IBM AIX ,
Sun Solaris,
Linux
Hệ quản trị CSDL Oracle
MS SQL Server 2000/2005/2008,
MySQL, PostgreSQL
Ngôn ngữ lập trình
  1. C, C++, C#, Assembler, MS Visual C++, Visual Basic 6, Visual Basic .NET, Javascript, Java, Python.
    Oracle PL/SQL,T-SQL, SQL, LINQ, ADO.NET
Công cụ, công nghệ Web 2.0,AJAX, ASP.NET, Javascript, Cascading Style Sheet, DHTML, XML, Portlet (JSR standard), CGI Programming, HTTP Protocol ...
Oracle Applications Server 10g, Oracle Portals, IBM Websphere portal, DotNetNuke portal, Django ...
Oracle Developer (Oracle Form, Oracle Report)
Oracle Designer
IBM Rational Suites
Microsoft Exchange Server 2003/2007, Internet Information Server, Apache, Apache Tomcat
Oracle Real Application Clusters
UML, Component-Based Application, Object-Oriented Analysis and Design, Design Pattern

Kinh nghiệm

Đội ngũ nhân viên công ty có quá trình lâu dài tham gia các dự án với các tổ chức khác nhau đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu. Một số dự án tiêu biểu:

Tổ chức và quy trình

Chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt quy trình quản trị chất lượng ISO. Ứng dụng các quy trình phần mềm : IBM Rational Unified Process, Unified Process, Agile software development.

 

Share Print