bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Dịch vụ > Tư vấn công nghệ thông tin

Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động luôn phải đối mặt với các yêu cầu thay đổi để bắt kịp nhu cầu thị trường. Khi sự đòi hỏi về tin học hóa hoạt động doanh nghiệp ngày càng lớn để thực hiện mục tiêu phát triển thì vai trò của tư vấn công nghệ thông tin là cần thiết cho công tác hoạch định chiến lược dài hạn.

Chuyên gia tư vấn sẽ phân tích hiện trạng, quy trình từ đó đưa ra các khuyến nghị để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin tốt nhất cho các mục tiêu kinh doanh của mình.

Đội ngũ tư vấn của Công ty Bitware

Đội ngũ tư vấn của công ty Bitware gồm các chuyên gia có nhiều năm triển khai các dự án công nghệ thông tin cho các khách hàng lớn.

Chúng tôi đã đem tới cho cho khách hàng dịch vụ tư vấn 1 phần hoặc toàn thể dự án ở các lĩnh vực:

Với kinh nghiệm về phát triển phần mềm, triển khai, quản lý chất lượng và hỗ trợ, Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin của Bitware dựa trên kỹ năng thấu hiểu sâu sắc các hoạt động nghiệp vụ cũng như các yêu cầu của khách hàng.

Sự kết hợp của kiến ​​thức chuyên môn công nghệ và chiến lược tự động hóa giúp cho Bitware cung cấp cho khách hàng với các dịch vụ tư vấn hàng đầu: đảm bảo hiệu quả kinh doanh được cải thiện, tăng thu nhập từ đầu chi phí hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.

Share Print