bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Giải pháp phần mềm cho thư viện

Giải pháp phần mềm cho thư viện

Bitware cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý thư viện, xây dựng thư viện số.

Quản lý thư viện

Cung cấp giải pháp tin học hóa toàn diện thư viện, cho phép tự động hóa tất cả các chu trình hoạt động của thư viện. Các chức năng của phần mềm quản lý thư viện:

Giải pháp xây dựng thư viện số

Cùng với sự phát triển của mạng lưới truyền thông và công nghệ thông tin, hiện nay trên thế giới nhiều thư viện số đã ra đời và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thư viện số là hình thức thư viện điện tử cao cấp, trong đó toàn bộ các tài liệu của thư viện đó được số hoá và được quản lý bằng một phần mềm chuyên nghiệp có tổ chức để người dùng tin dễ dàng truy cập, tìm kiếm và xem được nội dung toàn văn của chúng từ xa thông qua hệ thống mạng thông tin và các phương tiện truyền thông.

Hệ thống phần mềm của chúng tôi cho phép xây dựng và quản lý các tài liệu số hóa. Cho phép bạn đọc tiếp cận với nguồn tài nguyên số hóa của thư viện. 

 

Điểm nổi bật của phần mềm

 

Share Print