bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Giải pháp phần mềm đào tạo trực tuyến

Giải pháp phần mềm đào tạo trực tuyến (Elearning)

Đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo đang ngày càng phổ biến và là mục tiêu hướng tới của các trường ĐH. Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều trường ĐH trực tuyến và nhiều trường đã áp dụng phương pháp học này song song với phương pháp đào tạo truyền thống vào công tác đào tạo của nhà trường. Nó giúp các trường ĐH giảm thiểu chi phí giảng dạy, mở rộng mô hình đào tạo từ xa, có cơ hội mời nhiều chuyên gia nước ngoài giảng dạy trực tuyến từ nước bạn.

Hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến (Elearning) của chúng tôi giúp cho các trường học xây dựng hệ thống Elearning của mình với những tính năng chính gồm:

Hệ thống phần mềm cung cấp các công cụ xây dựng và chuẩn hóa các bài giảng theo tiêu chuẩn SCORM và AICC.

 

 

 

 

Share Print