bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Hỗ trợ > Downloads

Tải về

Công cụ, tiện ích

Tên tệp Size MD5 Ghi chú
TeamViewer.exe  2611KB   ff22910385363c6535a4d4f3387715de Phần mềm hỗ trợ từ xa
ABC(TCVN3).rar  1817KB   7e290facd3d55ef2602f676e955f5a75 Bộ font chữ Việt ABC (TCVN3) 
unikey-64.zip 249KB d19dcadd23906eb512ddb1cf19ebc4ef Bộ gõ tiếng việt Unikey
(dùng cho Windows 64-bit)
unikey.zip 226KB 57fa52096896b56f8c87d098e029ae90 Bộ gõ tiếng việt Unikey
goTV.zip 963KB a58c64d044da1c742b6b43e0324c6114

Bộ gõ tiếng việt của Trần Kỳ Nam.

systools.rar 1476KB 863eea78c84cf8f215623f7e18d9a1aa Bộ công cụ kiểm tra windows
(ProcessXp ,Autoruns,Tcpview)

Hỗ trợ dành cho nhân viên

Tên tệp Size MD5 Ghi chú
vfp.rar  2101KB   a9088514c283b8ac53465ad2193d156d vfp
vfpdll.rar  342KB   f5650dcddf5652561aef1353c9ed4a6e vfpdll
Share Print