bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm quản lý công văn và hồ sơ e-DocManager

Phần mềm quản lý công văn và hồ sơ công việc e-DocManager

Giải pháp phần mềm e-DocManager được xây dựng nhằm tin học hoá phần lớn các quá trình phân công công việc, xử lý công văn một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và có tính mở cao.

Quản lý công văn đến

quy trình xử lý công văn đến

Quản lý dự thảo, phát hành công văn

Mô hình quy trình xử lý công văn đi

Xây dựng quản lý kho văn bản số hóa

Các tiện ích hỗ trợ trao đổi thông tin, làm việc nhóm

 

 

Share Print