bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Dịch vụ > Tích hợp hệ thống

Dịch vụ tích hợp hệ thống

Trong nhiều tổ chức hiện nay, các hệ thống, phần mềm hoạt động phân tán, độc lập do đặc thù nghiệp vụ hoặc do quá trình phát triển của đơn vị khiến cho công tác quản trị chậm trễ hoặc khó khăn. Những hệ thống khác nhau thường không tương tác một cách hài hòa, mặc dù chúng có thể cung cấp cho người sử dụng những kết quả mong đợi khi hoạt động riêng lẻ. Việc triển khai một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng mới có thể tạo ra nhu cầu to lớn về việc tích hợp các ứng dụng sẵn có.

Vì vậy, nhân tố quyết định là khả năng kết hợp những thành phần đơn lẻ vào một hệ thống chức năng hợp nhất. Tích hợp hiệu quả sẽ đảm bảo các thông tin, quy trình được kết nối giữa các hệ thống, phần mềm sẽ hoạt động một cách đồng bộ như một thể thống nhất.

Bất kể loại ứng dụng bạn đang dùng, đã triển khai hoặc mới triển khai – Bitware sẽ giúp bạn liên kết thông tin giữa chúng tạo thành 1 hệ thống tổng thể. Điều này cho phép doanh nghiệp sử dụng triệt để nguồn lực tiềm tàng của mình. Việc tích hợp hệ thống của chúng tôi sẽ kết nối cả phần cứng và phần mềm thành một khối đầy đủ tính năng, ổn định và dễ dàng truy xuất.

Việc thực hiện tích hợp hệ thống của Bitware giúp:

Dịch vụ tích hợp toàn diện của chúng tôi cho phép các công ty triển khai những phần mềm mã nguồn mở trong toàn bộ tổ chức – với thời gian ngắn hơn và mức độ tiếp nhận cao hơn những giải pháp có bản quyền trên thị trường hiện nay.

Share Print