bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Dịch vụ > Giải pháp hóa đơn điện tử

Giải pháp hóa đơn điện tử Bit-Invoice

Giải pháp hóa đơn điện tử Bit-invoice là giải pháp hỗ trợ phát hành, lưu trữ, quản lý hóa đơn điện tử.

Giải pháp hóa đơn điện tử Bit-invoice tích hợp trực tiếp với với các phần mềm của Công ty Bitware: Bit Accounting, Bit ERP, Phần mềm e-billing, Phần mềm tạo hóa đơn Bit Invoice. Khách hàng nhập các thông tin hóa đơn vào phần mềm trên và các phần mềm trên sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống cổng hóa đơn điện tử Bit-Invoice để lập và phát hành hóa đơn điện tử.

Giải pháp xây dựng tuân thủ Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Giải pháp sẵn sàng đáp ứng các quy định mới của cơ quan thuế như Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn, chứng từ.

Bảng giá sử dụng giải pháp :

Gói hóa đơnĐơn giá
Bản quyền sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn Bit-Invoice, thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng. 1.000.000₫
Phí cài đặt dịch vụ tra cứu trên website của khách hàng nếu khách có yêu cầu (với khách hàng đã có tên miền riêng và website) Liên hệ
Gói phát hành 200 hóa đơn 500.000₫
Gói phát hành 500 hóa đơn 1.000.000₫
Gói phát hành 1.000 hóa đơn 1.300.000₫
Gói phát hành 2.000 hóa đơn 1.800.000₫
Gói phát hành 3.000 hóa đơn 2.500.000₫
Gói phát hành 5.000 hóa đơn 3.500.000₫
Gói phát hành 10.000  hóa đơn 5.500.000₫
Trên 10.000 hóa đơn 300 - 350₫ / 1 hóa đơn

Ghi chú: Các hóa đơn được sử dụng tiếp cho các năm tiếp theo nếu chưa sử dụng hết gói đã đăng ký.

Các hóa đơn đã phát hành được lưu trữ trên hệ thống tối thiểu 10 năm

Share Print