bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Hỗ trợ >Kiến thức cơ bản > Phần mềm kế toán Bit Accounting báo lỗi "Chưa cài đặt WMI"

Phần mềm kế toán Bit Accounting báo lỗi "Chưa cài đặt WMI"

Triệu chứng

Khi chạy phần mềm kế toán Bit Accounting, phần mềm hiện thông báo lỗi "Chưa cài đặt WMI" rồi tự động thoát ra.

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thông báo lỗi này, có thể là do virus, hoặc hệ điều hành Windows bị hỏng thành phần Windows Management Instrumentation (WMI) , một trong những phần cơ bản của Windows.

Cách khắc phục

Tải file fixwmi.zip từ tại đây: fixwmi.zip

Chạy file fixwmi.cmd trong file nén fixwmi.zip

Nếu vẫn còn bị thông báo lỗi trên, đề nghị cài lại hệ điều hành Windows, rồi cài lại phần mềm kế toán Bit Accounting.

 

 

 

 

 

Share Print