bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Hỗ trợ >Kiến thức cơ bản > Lỗi không vào được phần mềm HTKK sau khi đã chọn mã số thuế

Lỗi không vào được phần mềm HTKK sau khi đã chọn mã số thuế (MST)

Triệu chứng

Cách khắc phục

Làm thủ công

Thực hiện tuần tự:

  1. Chọn Start menu -> Chọn Run -> gõ CMD rồi nhấn Enter
  2. Từ màn hình cmd mới hiện ra. Gõ lần lượt các lệnh (nhấn phím Enter(⏎) sau mỗi lệnh): 
  3. cd %windir%\system32 
  4. regsvr32 scrrun.dll
  5. Exit

 

Dùng công cụ

Tải file fixhtkk.zip về máy. Giải nén file fixhtkk.zip, được file fixhtkk.cmd. Chạy file fixhtkk.cmd.

Các phiên bản phần mềm bị ảnh hưởng

 

 

Share Print