bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Hỗ trợ > Hỏi đáp > Vì sao doanh nghiệp nên dùng phần mềm quản lý ?

Vì sao doanh nghiệp nên dùng phần mềm quản lý ?

Nhiều doanh nghiệp nhỏ thấy rằng không nên sử dụng phần mềm, vì tốn thêm thời gian và tiền bạc. Quả thật đúng như vậy, đầu tư tiền vào phần mềm nhân sự sẽ kéo theo sau đó là đào tạo hướng dẫn sử dụng, đội ngũ IT để vận hành, rồi qui trình phiền phức, rườm rà ...

Phần mềm chính là hiện thân cụ thể của qui trình. Nếu doanh nghiệp bạn thấy qui trình là phiền phức, bạn cũng sẽ thấy việc sử dụng phần mềm là mất thời gian vô ích.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp nào hướng đến sự phát triển, đều sẽ biết vì sao chúng ta nên làm việc theo qui trình, và vì sao chúng ta nên sử dụng phần mềm quản lý.

Sử dụng phần mềm quản lý, sẽ hỗ trợ rất tốt việc giám sát cho cấp quản lý. Khi nhân viên gửi cho bạn bảng lương bằng file xls, rất có khả năng trong đó có một lỗi xuất hiện ở đâu đó. Làm sao bạn phát hiện ra? Hoặc làm lại từ đầu, hoặc tìm cách đối chiếu với các bảng lương cũ. Nếu bạn sử dụng phần mềm chấm công- tính lương, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho nhà quản lý, khi phần mềm rất ít khi cho phép người dùng làm sai.

Sử dụng phần mềm và qui trình, sẽ giúp quá trình đào tạo nhân viên mới được nhanh hơn, và chuẩn hơn. Nhân viên mới không cần học lý thuyết khô khan, cái họ cần học, là làm từng bước theo qui trình.

Sử dụng phần mềm giúp việc hoạch định được thực hiện tốt hơn, nhờ khả năng cung cấp thông tin của phần mềm. Phần mềm tính lương sẽ cung cấp các báo cáo về thu nhập của nhân viên trong năm qua (lương, thưởng, phụ cấp các loại, tiền hỗ trợ ...) , Phần mềm quản lý tài chính, kế toán giúp bạn có được dữ liệu nhanh chóng khi hoạch định chiến lược doanh thu, chi phí cho năm sau. Nếu không, bạn sẽ phải đợi chờ các bộ phận tìm kiếm lại dữ liệu rải rác khắp nơi.

Sử dụng phần mềm và qui trình, sẽ giúp việc cải tiến được diễn ra hiệu quả hơn, nhờ có định hướng. Bạn sẽ dễ dàng đưa ra ý tưởng cải tiến một bước trong qui trình, hơn là đưa ra ý tưởng "làm sao để tăng doanh số".

Share Print