bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Bitware ra mắt phần mềm quản trị nhân sự BIT.HRM

Nhân sự là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp vì vậy việc tổ chức quản lý thông tin, giám sát điều hành như thế nào để tạo ra hiệu quả cao nhất đó là bài toán luôn luôn được đặt lên hàng đầu mà lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm và cần được hỗ trợ giải quyết . 

Qua quá trình khảo sát nghiên cứu nghiệp vụ nhân sự của nhiều công ty trong và ngoài nước, cũng như quá trình triển khai thực tế tại các doanh nghiệp, Công ty Bitware đã nghiên cứu và xây dựng thành công giải pháp phần mềm quản trị Nhân sự (BIT.HRM). Giải pháp BIT.HRM có đầy đủ các tính năng tiên tiến cho phép doanh nghiệp chủ động trong việc giải quyết quản lý thông tin cán bộ, nhân viên của mình, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo hoạch định chính sách và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Giải pháp BIT.HRM được thiết kế và xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, hoạt động trên môi trường Web-based, có thể ứng dụng trên môi trường LAN/WAN/Internet tạo ra sự linh động cũng như tiện lợi trong quá trình sử dụng. 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống phần mềm quản trị nhân sự BIT.HRM được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất:

 

Xem thêm: Phần mềm quản lý nhân sự BIT.HRM

 

 

 

Share Print