bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm tính tiền điện, nước, lập hóa đơn e-Billing

Phần mềm tính tiền điện, nước, lập hóa đơn E-Billing

Phần mềm được thiết kế riêng giải quyết các vấn đề về quản lý cho các đơn vị, Hợp tác xã kinh doanh điện nước và các dịch vụ tương tự. Phần mềm là công cụ đắc lực trong việc theo dõi các chỉ số tiêu thụ, tính tiền, lập hóa đơn, thu phí, quản lý khách hàng....

Lợi ích khi sử dụng phần mềm E-Billing

Các chức năng chính

 

Share Print