bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > InManPro > Download

Tải về phần mềm quản lý vật tư InManPro

Download bộ cài đặt phần mềm quản lý vật tư InManPro 12. Download 4 file dưới đây vào cùng 1 thư mục, rồi giải nén file setup.part1.rar bằng phần mềm winrar (http://www.rarlab.com/download.htm). Tài liệu hướng dẫn cài đặt: Tải về

 

Tên tệp Kích thước Ngày cập nhật Ghi chú
setup.part1.rar 9766KB  10-10-2012  Bộ cài phần mềm quản lý vật tư p.1
setup.part2.rar 9766KB  10-10-2012  Bộ cài phần mềm quản lý vật tư p.2
setup.part3.rar 9766KB 10-10-2012  Bộ cài phần mềm quản lý vật tư p.3
setup.part4.rar 3991KB 10-10-2012  Bộ cài phần mềm quản lý vật tư p.4
inmanpro.rar  2863KB 10-10-2012  Bộ cài dành cho Máy chủ

 

 

 

 

Share Print