bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm quản lý vật tư InManPro

Phần mềm quản lý vật tư InManPro

InManPro là sản phẩm phần mềm quản lý nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa, cân đối vật tư và kế hoạch sản xuất cho các doanh nghiệp.

Cho phép quản lý kế hoạch nhập và nhập hàng thực tế

quy trinh quan ly vat tu 

Quản lý xuất hàng hoá - vật tư

image002.png 

Quản lý nhập xuất tồn

Hệ thống báo cáo quản trị phân tích theo thời gian

Tính năng khác

Share Print