bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm quản lý đào tạo (EMIS)

Giới thiệu

Phần mềm quản lý đào tạo EMIS được xây dựng với mục đích cung cấp một giải pháp tổng thể cho công tác quản lý các hoạt động đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề .... thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chính quy và phi chính quy.

Ứng dụng phần mềm Emis vào nhà trường sẽ giúp cải tiến, tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý đào tạo nhằm thống nhất và chuẩn hóa các thông tin trong nhà trường, giúp lãnh đạo và nhà quản lý nắm được đầy đủ thông tin trên mọi khía cạnh, các chỉ tiêu đào tạo, hỗ trợ công tác đánh giá và hoạch định chiến lược đào tạo.

 

Share Print