bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Bit Accounting

Phần mềm kế toán doanh nghiệp Bit Accounting

phần mềm kế toán bit accounting

Phần mềm kế toán Bit Accounting được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Có giao diện dễ sử dụng nhưng chuyên nghiệp với nhiều tiện ích, phần mềm kế toán Bit Accounting giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý mọi hoạt động kinh tế phát sinh của mình. Bit Accounting đáp ứng hoàn toàn các chuẩn mực, quy định kế toán mới nhất của VN.

Các chức năng của phần mềm

Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Kế toán hàng tồn kho

Kế toán tài sản cố định, Công cụ dụng cụ

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Kế toán thuế

Tính năng, ưu điểm của Bit Accounting

Công cụ quản trị mạnh 

Nhiều tiện ích, dễ tùy biến

Cập nhật đầy đủ các quy định mới nhất của Bộ Tài chính

Theo dõi số liệu liên năm

Phát hành và quản lý hóa đơn điện tử