bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Bit Accounting > Download

Download phần mềm kế toán Bit

Bản Professional 

Tải bộ cài phần mềm kế toán Bit Accounting bản dành cho cá nhân (phiên bản cập nhật R.2017). Download 4 file dưới đây vào cùng 1 thư mục, rồi giải nén file setup.part1.rar bằng phần mềm winrar (http://www.rarlab.com/download.htm). Tài liệu hướng dẫn cài đặt: Tải về

 

Tên tệp Kích thước Ngày cập nhật Ghi chú
prosetup.part1.rar  9766KB  12-10-2017  Bộ cài phần mềm kế toán Bit Accounting R.2017 p.1
prosetup.part2.rar  9766KB  12-10-2017  Bộ cài phần mềm kế toán Bit Accounting R.2017 p.2
prosetup.part3.rar  9766KB 12-10-2017  Bộ cài phần mềm kế toán Bit Accounting R.2017 p.3
prosetup.part4.rar 6695KB 12-10-2017  Bộ cài phần mềm kế toán Bit Accounting R.2017 p.4

Bản Enterprise 

Tải về phiên bản Enterprise của phần mềm kế toán Bit Accounting phiên bản R.2017. Download 4 file dưới đây vào cùng 1 thư mục, rồi giải nén file setup.part1.rar bằng phần mềm winrar (http://www.rarlab.com/download.htm).

 

Tên tệp Kích thước Ngày cập nhật Ghi chú
setup.rar 36.758KB  02-02-2021 Bộ cài phần mềm kế toán Bit Accounting
setup_08_2019.rar 34.758KB  21-08-2019 Bộ cài phần mềm bản 08/2019
Server.rar  7.373KB 15-02-2019
PM kế toán Bit Accounting dành cho Máy chủ
update.rar  2.581KB 02-10-2021 Bản cập nhật nâng cấp phần mềm
Tools.rar  50.381KB 15-06-2019 Bộ công cụ hỗ trợ