bitware's hotline
Bitware

Liên hệ Bitware

Trang chủ > Sản phẩm > Bit Accounting > So sánh phiên bản

Các phiên bản của phần mềm kế toán Bit Accounting

Phần mềm kế toán Bit Accounting có 3 phiên bản: Enterprise , Professional, Small Enterprise được thiết kế riêng để phù hợp với các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Bản Enterprise

Bản Professional

Bản Small Enterprise